Tào Chí Hào

Thần Binh F2 – Nhị Chiến Biên

0
Chapter 26 Tháng Tám 27, 2020
Chapter 25 Tháng Bảy 28, 2020

Tà Thần 2

0
Chapter 8 Tháng Tám 27, 2020
Chapter 7 Tháng Bảy 28, 2020

Tiệt Quyền – Lý Tiểu Long

0
Chapter 2 Tháng Tám 27, 2020
Chapter 1 Tháng Bảy 28, 2020

Onimusha

0
Chapter 1 Tháng Tám 27, 2020
Chapter 0 Tháng Bảy 28, 2020

Thập Đại Sát Án

0
Chapter 4 Tháng Tám 26, 2020
Chapter 3 Tháng Bảy 28, 2020

Claws Of Darkness

0
Chapter 3 Tháng Tám 26, 2020
Chapter 2 Tháng Bảy 28, 2020