Tsutomu Nihei

Gauna Biến Hình

0
Chapter 11 Tháng Tám 27, 2020
Chapter 10 Tháng Bảy 28, 2020

Digimortal

0
Chapter 2 Tháng Tám 27, 2020
Chapter 1 Tháng Bảy 28, 2020

Thảm họa virus ngoài hành tinh

0
Chapter 42 Tháng Tám 26, 2020
Chapter 41 Tháng Bảy 28, 2020

Blame!

0
Chapter 65 Tháng Tám 24, 2020
Chapter 64 Tháng Bảy 25, 2020

NOiSE

0
Chapter 8 Tháng Tám 22, 2020
Chapter 7 Tháng Bảy 23, 2020